Späť

Vývoj skúšobnej metódy čistoty palivového systému v benzínovom motore s priamym vstrekovaním paliva Euro 4 (VW 1,4 L TSI 90 kW).

Rok vydania štúdie 2017*

Čoraz prísnejšie predpisy o emisiách CO2 z výfukových plynov a znižovanie spotreby paliva presadzujú vývoj motorov s priamym vstrekovaním benzínu. Už viac ako 50 % nových vozidiel v USA a západnej Európe využíva technológiu priameho vstrekovania a mnohé trhy v Ázii zaznamenávajú ešte rýchlejší nástup. Priame vstrekovanie síce posúva hranice účinnosti motorov, avšak prináša nové problémy, ako napríklad usadeniny na vstrekovacích dýzach, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výkon. Štúdia ukazuje, že palivá obohatené vhodnými aditívami na reguláciu usadenín pomáhajú obnoviť znečistené vstrekovače a obnovujú pôvodnú úroveň výkonu.

*Development of a Fuel System Cleanliness Test Method in a Euro 4 Direct-Injection Gasoline Engine (VW 1.4 L TSI 90 kW) - 2017