Späť

Čistota motora Mercedes-Benz M111, ktorý je považovaný za odvetvový štandard: Vplyv usadenín na stupnom ventile na spaľovanie.

Rok vydania štúdie 2017*

Technológia vstrekovania paliva do sacieho kanála (PFI), inak aj nepriame vstrekovanie, zostáva najbežnejším typom vstrekovania paliva v segmente benzínových motorov na trhu. Starší vozový park, ktorý využíva túto technológiu zostane na trhu ešte desaťročia. Na kritických častiach motora s nepriamym vstrekovaním, ktoré poháňajú menej kvalitné palivá a mazivá, sa môžu tvoriť usadeniny, ktoré zhoršujú výkon. Usadeniny na vstupných ventiloch môžu v závažnejších prípadoch zhoršiť jazdné vlastnosti vozidla. Aditíva na reguláciu usadenín v benzínových zmesiach sú osvedčenou cestou na riadenie a dokonca zvrátenie zanášania palivového systému. Táto štúdia približuje negatívne vplyvy usadenín na vstupných ventiloch na výkon a účinnosť motora.

*Engine Cleanliness in an Industry Standard Mercedes-Benz M111 Bench Engine: Effects of Inlet Valve Deposits on Combustion - 2017