Späť

Kontrola usadenín v benzínových motoroch

Shell P&T, 2023*

Moderné benzínové motory majú veľmi sofistikované palivové systémy, ktoré sú navrhnuté tak, aby dodávali správne množstvo paliva v správnom čase na zabezpečenie optimálnej činnosti. Akékoľvek usadeniny, ktoré sa vytvoria na kritických častiach motora, ako sú vstrekovače paliva alebo sacie ventily, môžu ovplyvniť správnu činnosť motora a mať nepriaznivý vplyv na výkonové vlastnosti, ako sú sila, odozva, emisie a úspora paliva. K dispozícii sú však aditíva na reguláciu usadenín, ktoré sú navrhnuté tak, aby po pridaní do benzínu v špecifickom pomere zabránili tvorbe usadenín v motore. V dôsledku tohto účinku a s ním spojených výhod pre výkon motora je používanie aditív na reguláciu usadenín v benzíne rozšírené v mnohých krajinách a odporúčajú ho výrobcovia automobilov. Tento prehľad poskytuje stručný opis problémov spojených s tvorbou usadenín vo vstupnom systéme benzínových motorov.

*Deposit Control in Gasoline Engines